Welkom

De laatste jaren wordt er steeds meer bekend over de effecten en de gevolgen van trauma. Op deze site delen we de nieuwste informatie op dit gebied. Omdat we dit belangrijk vinden. Niet alleen voor onze relaties van de Plan B Academie en de AutismeAcademie, maar voor iedereen die interesse heeft.

Trauma en gedrag is een boeiend gebied. Hoe meer we ontdekken en weten, hoe meer we de noodzaak van het delen van kennis ervaren. Echt niemand blijft verschoond van trauma. Soms ontstaan in de hele vroege jaren, soms wat later. Allemaal hebben we onze butsen opgedaan die er voor gezorgd hebben dat we doen zoals we doen.

Trauma gaat niet om schuld of excuses voor gedrag. Het is diep ingebed in ons brein. De reactie op trauma vormt een overlevingsstrategie waar we de ene dag meer last van kunnen hebben dan de andere dag.

Mocht de informatie op deze site vragen oproepen, mail ons dan gerust.

Ingrid de Jong MSc en Marjon Kuipers MSc
Gedragsanalisten

De start

Hoe gewenst we ook zijn en hoe liefdevol we ook zijn ontvangen en opgevoed, ons jonge leven begint met trauma. Tot voor kort dacht men dat een trauma ontstaat door hele ingrijpende zaken zoals adoptie, mishandeling, seksueel misbruik, verwaarlozing, oorlog of armoede. De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar het ontstaan van trauma en de effecten hiervan op ons leven. Trauma’s laten sporen na in je lichaam en geest. Trauma heeft uiteraard te maken met ingrijpende gebeurtenissen maar ook minder ingrijpende gebeurtenissen kunnen een levenslang effect hebben. Ongeveer 60% tot 80% van de mensen heeft een traumaverleden.

Microtrauma

Trauma’s kunnen evengoed op microniveau ontstaan. Microtrauma’s zijn kleine gebeurtenissen die op het eerste gezicht niet zo ingrijpend lijken maar door de herhaling een langdurig effect kunnen hebben. Vileine opmerkingen, kleine pesterijen, beledigingen, negatief taalgebruik bijvoorbeeld, maar ook afkeurende en minachtende blikken worden ook wel “kleine moorden” genoemd die zorgen dat er een stapeling tot een groter trauma ontstaat.

Trauma als optelsom van gebeurtenissen

Trauma is de optelsom van gebeurtenissen uit ons verleden. Veel mensen hebben in hun jonge jaren trauma ervaren. Trauma ervaringen uiten zich in gedrag. Soms ook is het niet duidelijk of er bij gedragsproblematiek sprake is van trauma, gehechtheidsproblematiek. En wat als de gedragsuitingen eigenlijk normale reacties zijn op abnormale omstandigheden?

Veilig opgroeien

Het is van groot belang dat kinderen zich gezond en veilig kunnen hechten. De mate waarin een kind zich kan hechten heeft invloed op de verdere ontwikkeling tot volwassene. De ontwikkeling van de kwaliteit van onze gehechtheid loopt volgens een vast patroon en is onder te verdelen in acht fasen. Het doorlopen van de gehechtheidsfasen is bepalend voor hoe het kind maar ook later de volwassene zich verhoudt tot de wereld. Hoe hij of zij vanuit vertrouwen of vanuit angst het leven leeft.

En dat laatste heeft veel effect op hoe je als volwassene relaties aangaat en onderhoudt en of je liefde en geborgenheid onvoorwaardelijk kunt toe laten in je leven. Het heeft ook invloed op je flexibiliteit. Immers hoe groter je basisveiligheid hoe makkelijker je kunt omgaan met veranderingen. Een goede en veilige gehechtheid leert je dat je als persoon de moeite waard bent en dat jouw stem een belangrijke stem is.

Wie zijn Ingrid de Jong en Marjon Kuipers

Onze video’s met uitleg in Jit en Jonneke taal

Download hier ons Triggerplan

Trauma is not what happens to you
Trauma is what happens inside you as a result of what happens to you

(Dr. Gabor Maté)